Vánoční soutěž – hlasujte pro nejlepší příspěvek

21. prosince 2011 v 0:35 | Tereza Matoušková |  Aktuality
Dnes vás čeká zapeklitý úkol, milí návštěvníci, vybrat nejlepší příspěvek z Vánoční soutěže. Úkol to nebude lehký.

V první řádě bych ráda poděkovala všem účastníkům, povídky, drabble a teoretický cyprealistický text - jednoduše všechny příspěvky dohromady mi udělaly neskutečnou radost a musím se přiznat, že kdybych měla vybrat sama nejlepší, asi bych byla nahraná. Taktéž mi činilo nesmírné potíže nevyjadřovat se pod články, abych svým subjektivním pohledem na věc nezvrátila průběh veřejné ankety.

Všem hlasujícím přeji příjemné počtení a věřím, že budou mezi příspěvky volit podle svého nejlepšího věnomí a svědomí. Tři práce, které od vás dostanou největší počet hlasů, vyhrajou svým autorům knížku.

Seznam soutěžních příšpěvků - (hlasovat můžete kliknutím na jméno autora a povídky nebo dole pod článkem)


1. Rudolf z Falknova - O vánocích
2. Nela - Vánoce v Podmoří
3. Maglaiz - Podmořské Vánoce
4. Selenne L. Athi - Vánoce v Podmoří
5. Polgara - Femorianovy vysněné Vánoce
6. Paccia Domna - Vánoce v Podmoří
7. Sussanah - Vánoce v Tark Itlen

SOUTĚŽNÍ PŘÍSPĚVKY

Úryvek:

Kůra ze stromu dál odpadávala odříznutá z ještě živého dřeva k zemi. Muž cítil jak mu od těžké dřiny téměř umdlévají paže. Vzadu za lokty ho svalová hmota nepříjemně a až pichlavě pálila. Vnímal jak mu jeho pracovní nástroj klouže v dlaních. Cítil jak mu praskly už tak nafouklé mozoly a viděl jak jeho vlastní krev odkapává na již očištěný kmen.

"Sakra," ulevil si a narovnal se.

Louplo mu v zádech a on div, že se nesložil do sněhu. Odložil poříz a opřel se jednou rukou o kmen. Oddychoval. I přes mrazivé počasí cítil, jak mu pod svetrem i trikem stékají šimravé čůrky potu. Pohlédl k nebi.

"Je pozdě," usoudil, když si uvědomil, že zimní, načervenalé slunko se kloní k západu.

Pohled stočil k Moři. Jestli byly jeho oči do této chvíle smutné, tak teď se zdály téměř až lítostivě zoufalé. Soukolí vzpomínek v jeho mysli spustilo obrazy toho nejhoršího divadla, které ve svém životě kdy spatřil.


Vánoce v Podmořském světě.

No netvrdila bych, že se tam Vánoce neslaví, ale nemůžu zase tvrdit že se tam slaví. Protože v podmoří je to hodně složité. Protože jsou tu Podmořané kteří neslaví nic jsou dma zalezlí jako pecky a pak jsou tu Podmořané co slaví něco na způsob Velikonoc. Jo slaví se to na podmořskou " Zimu" ale děti běhají večer po Podmoří a hledají balíčky za každý malý balíček je velký dárek když všechny děti balíčky najdou tak zdobí košíčky z řas které se pletou den předem. Do košíčků se dají dobroty a mořský koník je odnese Velkému synovi. Který pošle košíček zpět s přáním všeho dobrého a lístečkem Magnolie lidem zapšklým, zlým košíček nevrátí a sešle na ně v době " Sate hoding" pohromu která je poznamená, aby si zapamatovali že mají být dobří. Tradičním jídlem je vývar z očí chobotnice a smažené řasy s výtažkem ze Slávek. Pije se tradiční Finglmok který se připravuje týden před vánoci. Jehož přísady jsou krev z chobotnice, dvě zlatavě hnědé lastury. A pak si do pití přidá každá Podmořská rodina podle chuti co jí nejvíc chutná.

A tak popřejme Podmořanům pěkné svátky a jak se říká šmrnc do nového roku.
Úryvek:


"Vánoce, Vánoce přicházejí,

zpívejme, přátelé.

Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí

vilné a zelené."

Z Podmořského zpěvníku z roku 9978Vánoce se kvapem blíží, avšak lidé z Podmoří se nám již nyní mohou vysmívat (nebo závidět?), jelikož jejich Svátek narození se už konal. V čemž spatřujeme neskonalou výhodu a to z důvodu možnosti se poučit o tradicích cizích kultur, které by se v některých ohledech mohly pak stát i našimi obyčeji. Netušíme, co by náš svět dělal, kdyby po jeho zemi nekráčeli neohrožení cyprealističtí cestovatelé Nemám Mapu a Nemám Kompas. Tato dvojce chrabrých objevitelů se totiž rozhodla vyzkoušet epochální vynález vymyšlený a zhotovený konstruktérkou Nic Se Nedaří a vycestovali jím do země, zvané Podmoří. Nutno podotknouti že by nebylo jejich cesty, nebýt monopolu Terezy Matouškové alias Temnářky, jediné dodavatelky vyčichlých2 zpráv o Podmoří.Měli bychom začít etymologií podmořského názvu Vánoce. Je až s podivem, že náš výraz pro svátek narození Ježíše Krista je identický se složeninou slov, která označuje podobný svátek, souhrnně je nazývejme Svátky narození. Podmořské pojmenování Svátku narození Vánoce se skládá ze dvou slov původem ze starodelfštiny Vá, česky rozumějme den, a Noce neboli velekněz. Což tedy v češtině znamená Den velekněze.Úryvek:


Jukata se tajně plížila po chodbách kláštera k veleknězově pracovně. Srdce jí v hrudi divoce bušilo, když brala za kliku a opatrně vklouzla dovnitř. Pomaloučku, potichoučku přešla k pracovnímu stolu, na němž byl věčný nepořádek; knihy, svitky, brky, inkoust a soška dvou dívek v podivné poloze. Když soška upoutala dívčinu pozornost a Jukata si ji pozorně prohlédla, okamžitě zrudla a podívala se jinam. Nesměla otálet.

Věděla, co hledá.

Oči se jí radostně rozsvítily, když spatřila několik prastarých listů vystavených pod neproniknutelnou magickou fólií, aby se při styku se vzduchem nerozpadly. Byly prastaré, starší než svět, skoro nečitelné a Jukatě chvilku trvalo, než dokázala rozluštit vše co potřebovala; poznámky si škrábala na kus papíru, který měla schovaný v kapse pláštíku. Když měla vše, co potřebovala, zeširoka se usmála.

Její plán prozatím vycházel dokonale. Od té doby, kdy jí Atalan vyprávěl ty prazvláštní pohádky, byla jimi doslova posedlá; představovala si to všechno v živých barvách. Nedokázala se dočkat, až se její představy stanou skutečností.

Prozatím byla ale jen na začátku své cesty, kterou plánovala tak dlouho a pečlivě. Bylo hlavně potřeba, aby do Tark Itlenu dorazila i Zorena s Atalanem. To, že přijela i Kerdea, Jukatě výjimečně příliš nevadilo, ačkoliv měla obavu, že jí rektorka zmaří všechny plány.

Ne! Nedopustí to!

Rychle se vytratila ven, v dlani pevně svírala své poznámky, jako kdyby to byl všechen poklad Podmoří. Ještě chvilku a mohla se přestat plížit. Jedna chodba, dvě… konečně se mohla rozeběhnout do kuchyní, aniž by to někomu bylo podezřelé.

Úryvek:

Malá Jukata se nadšeně vyřítila ze svého pokoje a celou dobu svého ranního sprintu nadšeně mávala rukama ve vzduchu a vykřikovala: "Už jen týden. Už jen týden a bude Štědrý den!" Neuvědomila si však, že v chodbách kláštera se její hlas rozléhal mocněji, než bylo po ránu povoleno. Obzvlášť u představeného kláštera, Atalana, jenž vystrčil svoji rozčepýřenou hlavu zpoza dveří a hledal původce hluky. Když však zjistil, že je jím jeho malá schovanka, musel se usmát.
"Strejdo Atíku," zašvitořila, když jej zmerčila. "Že si nezapomněl na to, cos mi slíbil?"
"Ehe?" Vyjevil se a urputně si snažil vzpomenout, co, že to dívce vlastně slíbil. A že toho bylo celkem dost. Uvědomil si zahanbeně.
"No, že tentokrát budeme mít klasické Vánoce a budeme je všichni trávit spolu. Ty, já, Zorena a Femorian. Navíc si sliboval stromeček a pod ním velkou hromadu dárku. Tedy všechno, co jsem ti napsala do seznamu, který sis ode mě před pár měsíci vzal."
Úryvek:

Blížil se Zimní slunovrat, Cukrátko to cítil v kostech. Čím blíže se ocital této dlouhé noci, tím byl nevrlejší. Nemohl spát, brzy se budil a to mu na náladě taky nepřidávalo. Kdykoli vyhlédl ven a uviděl sněhové závěje, jen se otřásl odporem. Úsměv na tváři mu vyvolaly jen chvíle, kdy mechanický měsíc na podmořském nebi zaprskal a zhasl. Jenže bohové ho zase vždycky rozsvítili.Cukrátko nebyl jediný svého druhu, přirozeně. V Podmoří žil celý klan trpaslíků, kterým děti říkaly důvěrně Cukrátko (aniž by si uvědomovaly, v kolika vydáních ten "jejich" Cukrátko vlastně existuje), protože je mohly spatřit jen ony - a protože jim o slunovratu nosili dárky. Tohoto úkolu se nemohla úspěšně zhostit jen jediná bytost, to nebylo v lidských, delfských, temnářských, trpasličích ani božských silách. V božských možná ano, ale žádný z bohů to nikdy nezkoušel. Na Tark Itlen se kvůli této otázce vedly kdysi dlouhé a vášnivé diskuze, jejichž výsledkem bylo, že si problém zaslouží důkladnější zkoumání. Příštích generací, pokud možno. Úloha trpaslíků tedy zůstala neohrožena. A při rychlosti, jakou čarodějové jednali, patrně zůstane neotřesitelná navěky. Cukrátko byl ale trpaslíkem činu. Pokud ho původ předurčuje k plnění přání a obstarání dárků dětem, ve chvíli, kdy se ocitne mimo jejich dosah, je vysvobozen. Nezvažoval své možnosti dlouho. Podmoří není tak obrovské, aby nad jeho mapou proseděl roky ve snaze najít nejliduprázdnější místo. Tam by ostatně ani nešel. Pustina má tu nevýhodu, že je v ní pusto. Prázdno. Nic.


Úryvek:


Ryby obvykle nemluví. Ale když žijete v Podmoří, setkáte se se spoustou podivností. Podmoří holt není Souš a když si tu nějaký mocný mág nekontrolovaně kýchne, klidně může dát rybám hlas.

Takže ryby druhu Lampar v zahradách kláštěra Tark Itlen mluví. Převážně mezi sebou, protože mluvit s lidmi považují za nízké. Ale blíží se doba, kdy budou muset promluvit i s lidmi.

***

"Byl bys tak laskav a šel mi sem pomoct?" Atalan byl nadmíru otrávený, ale kdyby nevysekal díry do ledu, udusily by se mu všechny pěstěné ryby. Nehledě na to, že to měl udělat už nejmíň před týdnem. A protože to neudělal, musí teď kromě vysekání ledu ještě odhrabat hromadu sněhu.

"Ani mě nenapadne! Už tak se dost obětuju, když ti vyrábím ten pitomej dřevěnej plůtek. To je vážně tak důležitej?" Femorian, ostatně jako každý Temnář, nesnáší vodu v jakékoliv její formě. A teď se navíc hustě rozsněžilo.

"Je to důležitý. Nebo bys snad chtěl, bych do tý díry zahučel, až sem půjdu pro slavnostního lampara a zapomenu, kde jsem tu díru vysekal?"

Femorian se tu představu docela vychutnal.

"Tak já mám hotovo."

"Já skoro taky." Atalan si odfoukl. "Teď ještě ten plot."

"Tak si pro něj poď!" Femorian strkal plůtek z pevné země na zamrzlý rybníček, když už víc nedosáhl, tak do něj ze všech sil strčil. Plůtek se trochu smeknul Atalanovy v ústrety.

Za chvilku už byl plůtek bezpečně nad dírou a oba muži se zasněženou cestou vydali zpět do kláštera.

***HLASUJTE NÍŽE!

Autorkou podmořských ilustrací je Alena "Ajinak" Kubíková
 

9 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Hantekk Hantekk | Web | 21. prosince 2011 v 6:14 | Reagovat

Přečetla jsem sice jen první tři ale už teď nevím pro koho hlasovat :D :) snad mě jedna okouzlí jinak budu mít dilema :D

2 Ver Ver | Web | 21. prosince 2011 v 8:42 | Reagovat

Sakra, sakra. Škoda že jsem na to neklikla dřív. :D Teď se až do odpoledne budu užírat, abych si aspoň něco přečetla :D  
No, tak co. V divadle to přežiju nebo budu pokračovat v Hlavových přáních a pak se sem vrátím a přečtu si to. To je naprosto v pohodě :D *Tváří se že je to pravda, ale přitom moc dobře ví, že není*

3 Sussanah de Silva Sussanah de Silva | Web | 21. prosince 2011 v 11:46 | Reagovat

Sákra, to není fér :-D Maglaiz měla být v seznamu až na konci, takhle se ke mě nikdo nedostane :-D zvlášť, když teď přiznám, že taky budu hlasovat pro trojku :-D

4 Tereza Matoušková Tereza Matoušková | E-mail | Web | 21. prosince 2011 v 12:09 | Reagovat

[1]: :-)

[2]: Anketa tu bude až do 27. :-)

[3]: Povídky jsem sem umístila podle pořadí, ve kterém mi došly. Přišlo mi to nejspravedlivější. :-)
Maglaiz se s tím vyloženě vymazlila, to je pravda a v alchymistovi útočí na nejnižší pudy. :-D Ale mluvící ryby taky nemají chybu. (Ííík, už mlčím, slíbila jsem, že nebudu před uzávěrkou v rámci možností nic hodnotit.)
Jsem sama zvědavá, jak se bude anketa dál vyvíjet. :-)

5 Ebolin Ebolin | Web | 21. prosince 2011 v 15:38 | Reagovat

Vypadají zatím všechny dobře ;-)
Mám přečtené tři, zbytek dočtu večer :-)
Všichni účastníci - držím vám palce! :-D I ohryzané nehtíky a ostatní prstíky...

Mimochodem, přeji všem šťastné a veselé Vánoce, plné klidu a splněných přání ;-)

6 maglaiz maglaiz | Web | 21. prosince 2011 v 20:07 | Reagovat

[4]: Oh, to potěší, že vám připadám, že jsem se s tím mazlila :-D

7 Sussanah de Silva Sussanah de Silva | Web | 21. prosince 2011 v 23:01 | Reagovat

[4]: však já to ve své LS taky posílám podle pořadí, ve kterém mi povídky dojdou :-)
a doufám, že po uzavření ankety dostaneme všichni komentáře :-D

8 já | Web | 22. prosince 2011 v 16:12 | Reagovat

WOW, tolik rozruchu kolem svátku, který já ani neslavím. Nejsem totiž věřící. :P
Přesto jsem připravil na webu nějaké ty vánoční vtipy http://vtipy1.cz/VTIPY/VANOCE?strana=1
Těch padlých stromečků je mi ale líto.

9 Tereza Matoušková Tereza Matoušková | E-mail | Web | 22. prosince 2011 v 17:16 | Reagovat

[8]: WTF? :-D

10 Polgara Polgara | Web | 25. prosince 2011 v 14:39 | Reagovat
11 nel-ly nel-ly | Web | 25. prosince 2011 v 18:59 | Reagovat

těžké, velice těžké... musím říct, že fandím Paccie, Susannah, Polgaře, mé jmenovkyni, vlastně skoro všem, ale s čistým srdcem, jsem hlas věnovala tý mojí malý Polgaronsii

12 Niki Niki | Web | 26. prosince 2011 v 19:30 | Reagovat

Hlas pro Maglaiz ^^

13 Marionette Marionette | Web | 26. prosince 2011 v 19:39 | Reagovat

Odhlasováno pro Maglaiz :D

14 Sterling-Knight-fan Sterling-Knight-fan | Web | 26. prosince 2011 v 19:51 | Reagovat

3. Maglaiz – Podmořské Vánoce         35.8% (49)

15 El. El. | Web | 26. prosince 2011 v 20:32 | Reagovat

3. Maglaiz – Podmořské Vánoce         37.7% (61)

16 Kate Kate | Web | 26. prosince 2011 v 20:51 | Reagovat

67 hlas pro č. 3 Podmořské Vánoce

17 Strawberrynka♥ Strawberrynka♥ | Web | 26. prosince 2011 v 21:36 | Reagovat

Hlas pro  Maglaiz – Podmořské Vánoce

18 Cathy Cathy | Web | 27. prosince 2011 v 10:54 | Reagovat

Maglaiz :) 87 hlas

19 Mishel!:) and Tes!:) Mishel!:) and Tes!:) | Web | 27. prosince 2011 v 15:13 | Reagovat

5. Polgara – Femorianovy vysněné Vánoce         13% (32)

20 Tes!:) and Mishel!:) Tes!:) and Mishel!:) | Web | 27. prosince 2011 v 19:52 | Reagovat

3. Maglaiz – Podmořské Vánoce    
41.5%     (108)

21 maglaiz maglaiz | Web | 28. prosince 2011 v 19:26 | Reagovat

Eh, on dneska ještě někdo hlasoval? Tak všem děkuji za podporu :-D

22 Tereza Matoušková Tereza Matoušková | E-mail | Web | 29. prosince 2011 v 0:46 | Reagovat

[21]: To už se nepočítá, uzavřela jsem to včera. Jenom jsem se ještě nedostala k vyhlášení.

23 maglaiz maglaiz | Web | 29. prosince 2011 v 21:18 | Reagovat

[22]: To je mi jasné, jen mne udivilo, že to někomu stálo za námahu kliknout na anketu, když už je uzavřená :D

24 Tereza Matoušková Tereza Matoušková | E-mail | Web | 29. prosince 2011 v 22:06 | Reagovat

[23]: Možná nevěděl, že už je uzavřená. :-D

25 mix brides dresses mix brides dresses | E-mail | Web | 14. ledna 2013 v 10:23 | Reagovat

You made several fine points there. I did a search on the subject and found mainly persons will go along with with your blog.
http://www.askdresses.org

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama